IDEALNO INSTAGRAM IME

Instagram ime je od velike važnosti za vašu budućnost na ovoj mreži. To je ime po kom će vas publika razlikovati od svih drugih, po kom će vas prepoznavati, a i ime kojim će vam se možda neko uživo obraćati.

Zato, pri kreiranju Instagram imena, obratite pažnju da vaše ime bude:

 1. JEDNOSTAVNO, LAKO
 2. ZANIMLJIVO
 3. UNIKATNO
 4. PAMTLJIVO – poenta svega!
 5. ČITLJIVO
 6. IZBEGAVAJTE CRTICE, TAČKE I BROJEVE  

  -Ukoliko vaše ime sadrži nešto od ovoga, prva pretpostavka je da nije unikatno, jer je neko pre vas već osmislio to ime. Opet, ukoliko baš želite da se zovete tako kako ste zamisli, gledajte da opet ime bude jednostavno, čitljivo i pamtljivo.
  -Kada su crte u pitanju, prihvatljivo je ako crte koristimo pri odvajanju dve reči radi lakšeg čitanja (npr. putovanja_danas), ali ih nikako ne treba koristiti izmedju slova (npr. m_i_l_i_c_a)
  -Tačka je prihvatljiva u okviru domena (npr. kupiprofil.com)
  -Broj je prihvatljiv ako je naziv Brenda takav (npr. butik13)

 7. U SKLADU SA PROFILOM

  -Ako vaše price govore o odredjenoj temi, najbolje bi bilo i da je vaše ime povezano sa tom temom. Naravno, Instagram ime može biti i vaše ime.

 8. NE MENJAJTE IME

  -Možete ga promeniti u svakom trenutku, ali tada činite rizik da vas ljudi ne prepoznaju na mreži, da neće moći da vas pronađu, kao i da će vas slučajno otpratiti kada primete da ste im imenom nepoznati.

 

Koje instagram ime je na tebe ostavilo snažan uticaj i izvojilo se?

Vaš Kupi profil ♥