Uslovi Korišćenja

Uslovi korišćenja web sajta i usluga

Hvala Vam što ste posetili kupiprofil.com web sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje kupiprofil.com web sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem kupiprofil.com web sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja, molimo Vas da napustite kupiprofil.com web sajt.

Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa Kupiprofil.com od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za kupiprofil.com i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom kupiprofil.com i korisnik ne dogovore drugačije..

 

Autorska prava

Sav sadržaj (tekstove, fotografije, audio i video materijale, baze podataka, programerski kod) na kupiprofil.com web sajtu je u vlasništvu Kupiprofil kompanije ili su na web sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela www.kupiprofil.com web sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju.

Zaštita podataka

Kupiprofil.com se obavezuje da u granicama tehnički raspoloživih resursa, a u skladu sa svetskim priznatim standardima, preduzme sve mere u cilju zaštite integriteta podataka na kupiprofil.com web sajtu, na korisničkim nalozima klijenata, kao i zaštiti integriteta podataka preuzetih od klijenata. Bezbednost kupiprofil.com web sajta osigurana je proverenim antivirusnim sistemima, naprednim firewall rešenjima, kao i konstantnim praćenjem i kontrolom servera.

Linkovi na druge web stranice

kupiprofil.com web sajt se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i linkova ka drugim web lokacijama. Sve sadržaje na kupiprofil web sajtu koristite na sopstvenu odgovornost. Kupiprofil ne snosi odgovornost ni za kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu posećivanjem linkova i stranica koje se ne nalaze na kupiprofil.com web sajtu, kao i na dešavanja na koje objektivno ne može da deluje i koje su van tehničkih mogućnosti kupiprofil kompanije.

Izmena uslova korišćenja

Kupiprofil zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obaveštenja izmeni ove uslove korišćenja web sajta. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.kupiprofil.com. Korisnik se obavezuje da povremeno poseti kupiprofil.com web sajt i pročita ove uslove korišćenja kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi web sajt i usluge Kupiprofil nakon bilo koje nove verzije uslova korišćenja web sajta, podrazumeva se da je iste prihvatio kao važeće.

Veljko Malešević PR Kupiprofil 

Najbolja i najpovoljnija ponuda profila